Listen der favner bredt i IDA

Familielisten - Listen for hele familien

2010-03-26 06:59

Udpluk af vores mærkesager ved IDAvalg 2010:

 

IDA skal være en forening i øjenhøjde med medlemmerne og dette sikres bedst gennem løbende evaluering og tilpasning af foreningens tilbud til medlemmerne.

 

Ingeniørens nyhedsmagasin er et af de tungeste argumenter for et medlem-skab af IDA og skal derfor sikres fortsat gode vilkår og være medlemmernes første valg til teknisk opdatering og information om IDA-aktiviteter.

 

IDA skal være de teknologiske vidensarbejderes foretrukne interesseorgani-sation, der har det enkelte medlem i centrum og forholder sig proaktivt til medlemmets individuelle og aktuelle livsfase.

Vi har nu med succes evalueret og omstruktureret aktivitetsområdet og en ny struktur på arbejdsvilkårsområdet starter op efter valget – fokus i denne periode skal nu rettes mod IDA´s politiske opbygning, der skal undergå en grundig evaluering.

Vi skal fortsætte de gode takter for netværksdannelse og for de mangfoldige aktiviteter for medlemmerne og de lokale ildsjæle der arrangerer dem.

Vi skal sikre at faglige arrangementer der med succes afvikles i København opnår en reprise i provinsen.

Synergierne i ”IDA-familien” skal udbygges – her tænkes på de naturlige samarbejder mellem fagforeningen, interesseorganisationen, arbejdsløsheds-kassen, pensionskasserne, kompetenceudviklingen, rådgivning m.m.

IDA har været i positiv vækst på medlemssiden, nu skal vi konsolidere og have fokus på det enkelte medlems behov og interesser - vision 2011 skal afløses af en konsoliderende vision 2016.

 

 

 

 

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210