Listen der favner bredt i IDA

 

Sådan stemmer du

I perioden den 26. marts til den 11. april 2019 er der valg i IDA.

Ingeniørforeningen, IDA er en demokratisk forening, hvor medlemmerne vælger foreningens styrende organ, repræsentantskabet. Der er valg hvert tredje år, hvor der skal vælges 65 medlemmer. Heraf skal 61 medlemmer vælges af og blandt kandidatmedlemmerne og 4 medlemmer af og blandt studiemedlemmerne. Du kan læse mere om IDAs politiske opbygning på IDAs hjemmeside.  

 

Ingeniørforeningens Repræsentantskab vælger på sit første møde i maj 2019 formand og hovedbestyrelse. I 2019 skal der vælges ny formand for IDA. 

Alle, der er medlem af IDA pr. 1. marts 2019, har stemmeret til valget i IDA.

Når du skal stemme, har du mulighed for at stemme på alle kandidater, der opstillet i den region du deler tilhørsforhold med. Du tilhører som regel den region du bor i, medmindre du har bedt om at skrifte region, til den hvor du arbejder. 

Sådan stemmer du

Sådan gør du

Du skal anvende dit NemId, se evt vejledning på Idavalg.dk


 

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210