Listen der favner bredt i IDA

Politik

 

Listen med den brede rummelige appeal for selvstændige, ledere, yngre, offentlig- og privatansatte samt pensionister.
 
 
 

IDA - mere end blot en fagforening

Listen for alle – ingeniører og cand scienter

Vi vil arbejde for et IDA med:

* fokus på hele familien – foreningen skal rumme både faglige arrangementer for medlemmet og sociale arrangementer for medlemmet og dennes familie.

* et kontingent i ro – vores kontingent skal holdes i ro og bruges til det som er foreningens mission sikring af gode løn og arbejdsforhold samt foreningsarrangementer der skaber netværk.

* mere forening og mindre pamperi – de nye frikøbsregler for politikere lugter langt væk af levebrød og taburetklæberi udviklingen er gået i den forkerte retning.

* mere frivillighed og mindre politikerløn - vi skal tilbage til de gamle dyder i en forening som vores der skal bygge på frivillighed og ikke på aflønning med vores kontingent.

* lønsikring skal ikke være et kontingentanliggende – lønsikring er et privat anliggende og skal derfor ikke kollektivt finansieres over kontingentet.

* fokus på generelle forhold og ikke særinteresser – foreningen skal være alle medlemmers forening og skal derfor ikke pleje særinteresser og en bestemt politisk holdning.

 

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210