Listen der favner bredt i IDA

RSS Feeds

RSS Feeds

2010-04-06 17:01

Netværksdannelse og medlemsaktiviteter for hele familien

 IDA´s fundament er uomtvisteligt fagforeningsdelen, hvor medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår varetages.   Overbygningen på dette er bl.a. IDA´s medlemsrettede aktiviteter, hvor medlemmer yder en indsats for hinanden og for foreningen.   Aktivitetsområdet skal tilbyde medlemmerne...

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210