Listen der favner bredt i IDA

Valg 2019

Det skal være lettere at kombinere karriere med familieliv for IDAs medlemmer. Det vil vi opnå ved at prioritere lokale netværksaktiviteter, hygge og oplevelser, hvor hele familien kan være med.

 

Få tid til familien

Familien skal have hygge og oplevelser og være en naturlig del af IDAs lokale netværk, siger Familielisten, der vil gøre det lettere at kombinere karriere med familieliv.

IDAs medlemmer arbejder meget, og de fleste elsker det. Men det er svært at have en familie ved siden af et krævende ingeniørjob, og derfor skal IDA hjælpe medlemmerne med deres ‘work-life-balance’. Det kan ske ved sociale arrangementer, der også involverer IDA-medlemmernes familier. Sådan kan netværk og faglig udveksling gå hånd i hånd med fælles oplevelser og familieliv. IDAs lokalafdelinger er foreningens base, og de fleste initiativer skal udgå herfra, anfører Familielisten. Listen ser netværksdannelse som værende essentielt.

Mærkesager

-Flere arrangementer for hele familien

-Styrke netværksskabelse gennem IDA

-Det frvillige arbejde er kernen i IDA

-Politik i IDA skal føres for medlemmernes skyld

-Kontingentet skal afspejle værdien af medlemskabet

Historik

Familielisten opstod som en selvstændig liste omkring år 2000 i IDA Vestjylland. Siden indførte lokalafdelingen biografture, teaterarrangementer og andre sociale familiearrangementer efter Familielistens program, hvilket gav en stor medlemsfremgang. På landsplan stiller omkring 50 kandidater op for denne liste.

Familielisten har to medlemmer i IDAs repræsentantskab og ønsker at være repræsenteret i alle regioner. Det lokale, frivillige arbejde er centralt i IDA, og de frivillige skal styrkes og understøttes af foreningen. Lokale netværk giver trivsel for medlemmerne og deres familier.

Vision

IDA skal gå forrest på klimavenlig dagsorden. Mindre forurening giver øget livskvalitet for alle i samfundet. Eksempelvis kan IDAs medlemsbutik stille elbiler og elcykler til rådighed for medlemmerne.

-IDA skal påvirke landspolitikken, så det bliver lettere at kombinere karriere og familieliv. Eksempelvis gør trafikpropper og manglende fremkommelighed hverdagen sur for mange IDA-medlemmer og deres familier – dette skal løses.

Alle virksomheder skal have en Livsfasepolitik, der sikrer fleksible arbejdsvilkår gennem hele arbejdslivet. Eksempelvis skal der indføres obligatoriske livsfasesamtaler i kombination med medarbejderudviklingssamtalerne i alle danske virksomheder.

 

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210