Listen der favner bredt i IDA

Netværksdannelse og medlemsaktiviteter for hele familien

2010-04-06 17:01

 IDA´s fundament er uomtvisteligt fagforeningsdelen, hvor medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår varetages.

 

Overbygningen på dette er bl.a. IDA´s medlemsrettede aktiviteter, hvor medlemmer yder en indsats for hinanden og for foreningen.

 

Aktivitetsområdet skal tilbyde medlemmerne en bred palette af både fagtekniske og sociale aktiviteter – det er denne del af overbygningen, der gør IDA så unik i forhold til andre interesseorganisationer.

 

Det er for størstedelen af disse aktiviteter medlemmer, der gør en frivillig indsats for andre medlemmer.

 

Derfor har de behov for fleksible og rummelige rammer til at udfolde sig i og der er jo ikke mange af disse frivillige parlamentarikere der ønsker, at arrangere noget som andre medlemmer ikke gider deltage i.

 

Derfor er deltagernes opbakning vigtig for, hvilken retning arrangementernes indhold bevæger sig, og på den måde sker der en god naturlig kvalitetssikring af arrangementerne.

 

Da vores medlemmer typisk er travle vidensarbejdere, som gennem deres arbejdsgiver får tilbudt deltagelse i kompetencegivende uddannelse, arrangementer, temadage, konferencer m.m. er det vigtigt, at når de langt om længe får fri fra arbejde og gerne vil udfordres på en anden måde sammen med familien, at IDA så kan tilbyde mange forskelligartede aktiviteter for hele medlemmets familie.

 

Disse netværks skabende aktiviteter for hele familien er noget som Familielisten vil sikre fortsat gode udviklingsmuligheder for, da vi betragter disse som en af IDA´s unikke hjørnestene, der er stor opbakning omkring fra medlemmerne.

 

 

 

 

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210