Listen der favner bredt i IDA

Artikel arkiv

2010-04-06 17:01

Netværksdannelse og medlemsaktiviteter for hele familien

 IDA´s fundament er uomtvisteligt fagforeningsdelen, hvor medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår varetages.   Overbygningen på dette er bl.a. IDA´s medlemsrettede aktiviteter, hvor medlemmer yder en indsats for hinanden og for foreningen.   Aktivitetsområdet skal tilbyde medlemmerne...
2010-03-26 06:59

Familielisten - Listen for hele familien

Udpluk af vores mærkesager ved IDAvalg 2010:   IDA skal være en forening i øjenhøjde med medlemmerne og dette sikres bedst gennem løbende evaluering og tilpasning af foreningens tilbud til medlemmerne.   Ingeniørens nyhedsmagasin er et af de tungeste argumenter for et medlem-skab af IDA...

Søg

Kontakt

Listefører Lars Nørmølle 40859210